سرورهای جدید فراروم در دیتاسنترهای نامدار کشور قرار گرفت.

سرورهای اختصاصی در زون های مختلف دیتاسنتر پارس آنلاین و آسیاتک نصب گردید. بزودی منتظر خبرهای جدید از سرورهای ابری فراروم باشید.