آماده سازی نسخه سرویس پشتیبانی فراروم

سرویس پشتیبانی محصولات فراروم منتشر شد

 

سامانه فراروم، سامانه برگزارکننده جلسات و وبینارهای آنلاین ارائه کلیه خدمات برگزاری جلسات مجازی شرکت ها، ارگان ها، مدارس، دانشگاه ها و موسسات علمی // با فراروم دغدغه مشکلات شرکت کنندگان در برگزاری و ورود به وبینارها حل شده، سامانه ویژه مدارس کلاس آنلاین