سرور اختصاصی جیتسی

 • سرور ساده

  18,100,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • سرور اختصاصی با پشتیبانی عادی
  • جدیدترین نسخه جیتسی
  • فارسی سازی کامل سرور جلسه
  • گفتکوی عمومی و خصوصی فارسی
  • بومی سازی رنگ بندی محیط جلسه متناسب با نیاز ندارد
  • فعال سازی قابلیت حفاظت کاربری
  • قابلیت ارسال پرسش نظرسنجی فارسی
 • سرور ویژه

  18,980,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • جدیدترین نسخه جیتسی
  • سفارشی سازی و فارسی سازی کامل
  • گفتکوی عمومی و خصوصی فارسی
  • بومی سازی رنگ بندی محیط جلسه متناسب با نیاز
  • فعال سازی قابلیت حفاظت کاربری
  • قابلیت اتاق های زیرمجموعه
  • قابلیت ارسال پرسش نظرسنجی فارسی