خدمات پشتیبانی فنی و آموزشی سرورهای مجازی جلسات اینترنتی
 • Product 1

  خدمات پشتیبانی فنی بیگبلوباتن

  • بروزرسانی سرورهای بیگبلوباتن
  • رفع مشکلات سرورهای بیگبلوباتن
  فقط
  16,000,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  خدمات پشتیبانی فنی جیتسی

  • بروزرسانی سرورهای جیتسی
  • رفع مشکلات سرورهای جیتسی
  فقط
  19,000,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  خدمات آموزشی بیگبلوباتن

  • آموزش امورات مرتبط با جلسات بیگبلوباتن به پرسنل سازمان ها و دانشگاه ها
  • آموزش و پاسخگویی به سوالات احتمالی کاربران بیگبلوباتن
  فقط
  4,500,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  خدمات آموزشی و پاسخگویی جیتسی

  • آموزش امورات مرتبط با جلسات جیتسی به پرسنل سازمان ها و دانشگاه ها
  • آموزش و پاسخگویی به سوالات احتمالی کاربران جیتسی
  فقط
  6,500,000/ماهیانه
  سفارش دهید