وبسرویس API سامانه مدیریت جلسات فراروم - یک نفره برخط
  • قابلیت اتصال افراد مختلف به جلسات
  • اتصال هوشمند به سامانه مدیریت جلسات فراروم
  • اتصال هوشمند به سرورهای جلسات
  • ارتباط از طریق توکن های فراروم
  • قابلیت تخصیص و شخصی سازی کلیه بخش های پنل
  • قابلیت ارائه سرویس روی دامین سازمان
  • پشتیبانی فنی در ساعات مختلف